Dyrektor przyjmuje strony w godzinach urzędowania Dyrektora na placówce.