Działalność edukacyjna na poziomie publicznego przedszkola.