Drukuj
Odsłony: 717

Regulamin organizacji wycieczek

Regulamin wynagradzania pracowników niepublicznych -25.02.2019

Procedura ws. jakości powietrza

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Procedura bezpiecznej zabawy dzieci w ogrodzie

Regulamin komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Regulamin nadzoru pedagogicznego

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

Regulamin przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2016/2017